Ster in Schrijven

Onlangs is ons laatste deel, Alfa A, van Ster in Schrijven verschenen bij Boom. Deze serie is bedoeld voor jongeren die de Nederlandse taal leren, en die tegelijk in het Nederlands leren schrijven. Het kan gaan om jongeren die in het land van herkomst geen of heel weinig onderwijs hebben gevolgd. Het is materiaal is ook geschikt voor jongeren die in hun moedertaal wel kunnen schrijven, maar die een ander schrift beheersen dan het Latijnse schrift. Ster in Schrijven oefent het schrijven in functionele, communicatieve contexten. Daarnaast werken leerlingen in Ster in Schrijven aan vrij, creatief schrijven. Ster in Schrijven is niet bedoeld voor het puur technisch leren schrijven, dus het aanleren van de basis van klank-tekenkoppeling en schrijfmotoriek. De serie bestaat uit 3 niveaus. Alfa A, B en C.  https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-41_Ster-in-lezen