In oktober 2016 is het project Autonome Leerders, Duurzaam Resultaat afgerond. Dit project werkte een aanpak uit gericht op het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig leren bij laaggeletterde leerders. In Nederland werkten de Stichting Melkweg+ en ITTA aan het project. We werkten samen met partnerorganisaties in Duitsland en de UK. De opbrengsten zijn – in het Engels – gepubliceerd op de website van het ITTA: https://www.itta.uva.nl/learnerautonomy/learner-autonomy-48

Recommended Posts