Onderzoek leervaardigheden ANT-cursisten

Update maart 2022: Je kunt niet meer meedoen aan dit onderzoek. Een volgend onderzoek en de resultaten zullen we delen op deze website.

Beste docenten alfabetisering NT2,

Jouw hulp is gewenst bij een onderzoek!

Sinds een tijdje doet Kaatje Dalderop onderzoek naar de ontwikkeling van leervaardigheden bij cursisten in de alfabetisering NT2.

Doel van het onderzoek is: meer te weten komen over hoe we de leervaardigheden van cursisten kunnen versterken.

Als deel van het onderzoek kijk ik naar wat docenten doen in hun lespraktijk en daarover gaat deze vragenlijst.

Zou je mee willen doen aan het onderzoek en de vragenlijst willen invullen?

Het kost je een half uurtje, deelname is volledig anoniem.

De uitkomsten van het onderzoek deel ik met het veld, onder andere via LES en deze melkwegplussite

Dit is de link: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_43n6mzgYhSimUOG

Alvast hartelijk bedankt!

Kaatje Dalderop

Europees alfabetiseringsraamwerk

De Council of Europe laat op dit moment een Europees alfabetiseringsraamwerk ontwikkelen. In de geest van ‘ons’ Raamwerk Alfabetisering NT2, maar dan voor heel Europa. Voorlopige titel is LASLLIAM Literacy and Second Language for the Linguistic Integration of Migrants. Jeanne Kurvers is een van de ontwikkelaars. Op de BVNT2-conferentie van 25 september 2021 wordt hier meer over bekend gemaakt.

Ster in Schrijven

Onlangs is ons laatste deel, Alfa A, van Ster in Schrijven verschenen bij Boom. Deze serie is bedoeld voor jongeren die de Nederlandse taal leren, en die tegelijk in het Nederlands leren schrijven. Het kan gaan om jongeren die in het land van herkomst geen of heel weinig onderwijs hebben gevolgd. Het is materiaal is ook geschikt voor jongeren die in hun moedertaal wel kunnen schrijven, maar die een ander schrift beheersen dan het Latijnse schrift. Ster in Schrijven oefent het schrijven in functionele, communicatieve contexten. Daarnaast werken leerlingen in Ster in Schrijven aan vrij, creatief schrijven. Ster in Schrijven is niet bedoeld voor het puur technisch leren schrijven, dus het aanleren van de basis van klank-tekenkoppeling en schrijfmotoriek. De serie bestaat uit 3 niveaus. Alfa A, B en C.  https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-41_Ster-in-lezen

Ster in Lezen

We hebben in 2019 en  2020 Ster in Lezen ontwikkeld. De methode is speciaal gemaakt voor anderstalige jongeren die pas net beginnen met lezen in het Nederlands. Anderstalige jongeren kunnen op drie verschillende niveaus, Alfa A, Alfa B en Alfa C hun leesvaardigheid samen met de fictieve leeftijdsgenoten ontwikkelen. De teksten sluiten aan op de belevingswereld van de jongeren. Met elke tekst leren de leerlingen nieuwe woorden en werken ze aan tekstbegrip. https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-41_Ster-in-lezen

Valideringsworkshop Europees alfabetiseringsraamwerk

De Council of Europe laat op dit moment een Europees alfabetiseringsraamwerk ontwikkeling. In de geest van ‘ons’ Raamwerk Alfabetisering, maar dan voor heel Europa.Op 27 november, van 13 uur tot 17 uur, vindt een valideringsworkshop plaats. Wie doet er mee? Er zijn nog enkel plaatsen vrij.Je profiel: je bent een ervaren alfabetiseringsdocent, en je Engels is goed (minimaal B2).

Wij werken aan Beren op de weg

Wij werken aan Beren op de weg. Na Water bij de melk opnieuw een bundel verhalen voor beginnende lezers van het Nederlands. Alle teksten op drie niveaus, van eenvoudig tot zéér eenvoudig. En deze keer met meer verschillende tekstsoorten: beeldverhalen, dialogen en gedichten naast de ‘normale’ vertelvorm. Het boek verschijnt komende winter bij uitgeverij Boom.