De Council of Europe laat op dit moment een Europees alfabetiseringsraamwerk ontwikkelen. In de geest van ‘ons’ Raamwerk Alfabetisering NT2, maar dan voor heel Europa. Voorlopige titel is LASLLIAM Literacy and Second Language for the Linguistic Integration of Migrants. Jeanne Kurvers is een van de ontwikkelaars. Op de BVNT2-conferentie van 25 september 2021 wordt hier meer over bekend gemaakt.

Recommended Posts