Wij werken aan Beren op de weg

Wij werken aan Beren op de weg. Na Water bij de melk opnieuw een bundel verhalen voor beginnende lezers van het Nederlands. Alle teksten op drie niveaus, van eenvoudig tot zéér eenvoudig. En deze keer met meer verschillende tekstsoorten: beeldverhalen, dialogen en gedichten naast de ‘normale’ vertelvorm. Het boek verschijnt komende winter bij uitgeverij Boom.

Autonome Leerders, Duurzaam Resultaat afgerond

In oktober 2016 is het project Autonome Leerders, Duurzaam Resultaat afgerond. Dit project werkte een aanpak uit gericht op het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig leren bij laaggeletterde leerders. In Nederland werkten de Stichting Melkweg+ en ITTA aan het project. We werkten samen met partnerorganisaties in Duitsland en de UK. De opbrengsten zijn – in het Engels – gepubliceerd op de website van het ITTA: https://www.itta.uva.nl/learnerautonomy/learner-autonomy-48