LASLLIAM leren kennen Online Workshop Serie 2023, Nummer 5

De vijfde workshop van de Online Workshop Series in 2023 heeft als titel “Getting to know LASLLIAM”. Het vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 van 16.00 tot 18.00 uur.

In veel Europese landen is ongeveer 20% van de volwassen migranten niet- of laaggeletterd. Om hun integratie in de gastlanden te ondersteunen, werd de Europese referentiegids LASLLIAM (Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants) ontwikkeld.

Het webinar zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel begint met een algemene introductie van de Referentiegids en de nieuwe schalen voor Technische Geletterdheid, gevolgd door een kleine groepsactiviteit waarin de deelnemers vertrouwd raken met de descriptoren en niveaus van een van de schalen Technische Geletterdheid.

Het tweede deel begint met een algemeen overzicht van de schalen Communicatieve Taalactiviteit, inclusief Taalgebruikstrategieën, en de schalen Digitale Vaardigheden. In een tweede activiteit in kleine groepen werken de deelnemers met enkele van de descriptoren van de digitale vaardigheidsschalen en hoe ze kunnen worden gebruikt bij het plannen van leeractiviteiten, geïllustreerd door reeds ontwikkelde voorbeeldhulpmiddelen.

De voertaal van de workshop is Engels. Inschrijven kan hier.

Portfolio bij LASLLIAM

LASLLIAM (Literacy And Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrant) is een nieuwe Europese referentiegids voor alfabetiseringsonderwijs in een tweede taal aan volwassen migranten.

Bij deze referentiegids is door de makers van Melkwegplus een taalpaspoort en een portfoliobiografie ontwikkeld met een korte handleiding.
Zowel paspoort al biografie geven de mogelijkheid om met behulp van tekeningen en foto’s je eigen leven in beeld te brengen.

Het doel van het Taalpaspoort is registreren én waarderen van de talen die de leerder beheerst. Door het invullen van de Biografie zijn de leerders zich bewust van hun vermogen tot leren en hebben de leerders concrete leerdoelen geformuleerd.

De documenten zijn te downloaden in Word. Dat stelt docenten in staat om onderdelen weg te laten, toe te voegen of anders te labelen. Alle documenten zijn gratis op onze website te vinden.

Handleiding (word)
Taalpaspoort (word)
Portfoliobiografie (word)

Onderzoek leervaardigheden ANT-cursisten

Update maart 2022: Je kunt niet meer meedoen aan dit onderzoek. Een volgend onderzoek en de resultaten zullen we delen op deze website.

Beste docenten alfabetisering NT2,

Jouw hulp is gewenst bij een onderzoek!

Sinds een tijdje doet Kaatje Dalderop onderzoek naar de ontwikkeling van leervaardigheden bij cursisten in de alfabetisering NT2.

Doel van het onderzoek is: meer te weten komen over hoe we de leervaardigheden van cursisten kunnen versterken.

Als deel van het onderzoek kijk ik naar wat docenten doen in hun lespraktijk en daarover gaat deze vragenlijst.

Zou je mee willen doen aan het onderzoek en de vragenlijst willen invullen?

Het kost je een half uurtje, deelname is volledig anoniem.

De uitkomsten van het onderzoek deel ik met het veld, onder andere via LES en deze melkwegplussite

Dit is de link: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_43n6mzgYhSimUOG

Alvast hartelijk bedankt!

Kaatje Dalderop

Europees alfabetiseringsraamwerk

De Council of Europe laat op dit moment een Europees alfabetiseringsraamwerk ontwikkelen. In de geest van ‘ons’ Raamwerk Alfabetisering NT2, maar dan voor heel Europa. Voorlopige titel is LASLLIAM Literacy and Second Language for the Linguistic Integration of Migrants. Jeanne Kurvers is een van de ontwikkelaars. Op de BVNT2-conferentie van 25 september 2021 wordt hier meer over bekend gemaakt.

Ster in Schrijven

Onlangs is ons laatste deel, Alfa A, van Ster in Schrijven verschenen bij Boom. Deze serie is bedoeld voor jongeren die de Nederlandse taal leren, en die tegelijk in het Nederlands leren schrijven. Het kan gaan om jongeren die in het land van herkomst geen of heel weinig onderwijs hebben gevolgd. Het is materiaal is ook geschikt voor jongeren die in hun moedertaal wel kunnen schrijven, maar die een ander schrift beheersen dan het Latijnse schrift. Ster in Schrijven oefent het schrijven in functionele, communicatieve contexten. Daarnaast werken leerlingen in Ster in Schrijven aan vrij, creatief schrijven. Ster in Schrijven is niet bedoeld voor het puur technisch leren schrijven, dus het aanleren van de basis van klank-tekenkoppeling en schrijfmotoriek. De serie bestaat uit 3 niveaus. Alfa A, B en C.  https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-41_Ster-in-lezen

Ster in Lezen

We hebben in 2019 en  2020 Ster in Lezen ontwikkeld. De methode is speciaal gemaakt voor anderstalige jongeren die pas net beginnen met lezen in het Nederlands. Anderstalige jongeren kunnen op drie verschillende niveaus, Alfa A, Alfa B en Alfa C hun leesvaardigheid samen met de fictieve leeftijdsgenoten ontwikkelen. De teksten sluiten aan op de belevingswereld van de jongeren. Met elke tekst leren de leerlingen nieuwe woorden en werken ze aan tekstbegrip. https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-41_Ster-in-lezen